Imię i nazwisko, nie może pozostać puste

Celem testu jest określenie
Państwa poziomu językowego.

Aby test był miarodajny, a jego wynik odzwierciedlał rzeczywistą znajomość języka niemieckiego powinien być rozwiązany uczciwie.


· Test składa się z 60 pytań i zajmie około 15 minut.

· Czas trwania testu jest ograniczony.

· Każde pytanie ma tylko 1 prawidłową odpowiedź.

· Kiedy pytania staną się zbyt trudne należy zakończyć test.

· Jeśli nie znacie Państwo odpowiedzi proszę przejść do następnego pytania.
Wybór odpowiedzi na 'chybił trafił' spowoduje zafałszowanie wyniku testu, co w rezultacie może skutkować błędnym przydzieleniem Państwa do grupy.

POWODZENIA!
Zespół Open Education Group


Twoje dane:

   Imię i nazwisko, nie może pozostać puste
   Imię i nazwisko, nie może pozostać puste
Administratorem danych osobowych jest Open Education Group Sp. z o.o. ul. Jagienki 4, Białystok. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres roku. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skontaktowania się.
Rozpocznij test
Rozpocznij test
zakończ test

Twój wynik: